string(34195) "<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd"> <html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" xmlns:og="http://ogp.me/ns#" xmlns:fb="http://www.facebook.com/2008/fbml"> <head> <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> <meta http-equiv="Content-Language" content="pl" /> <title>Naczynia florystyczne | Bukieciarstwo | Fioreo.pl</title> <link rel="canonical" href="/pl/bukieciarstwo/naczynia-florystyczne/377" /> <meta name="keywords" content="kwiaty, giełda kwiatowa, donice, kwiaty cięte, kwiaty doniczkowe, donice mrozoodporne, donice z hydroponika, " /> <meta name="description" content="Pierwsza w Polsce Internetowa Giełda Kwiatowa Fioreo.pl oferująca akcesoria do budowy i wyposażenia ogrodu: donice ogrodowe, kosze wiklinowe i inne." /> <meta property="og:title" content="Naczynia florystyczne | Bukieciarstwo | Fioreo.pl"/> <meta property="og:image" content="http://www.fioreo.pl/assets/img/fioreo.png"/> <link type="text/css" href="/assets/css/validationEngine.jquery.css" rel="stylesheet" /> <link type="text/css" href="/assets/css/jquery-ui/ui-lightness/jquery-ui-1.8.18.custom.css" rel="stylesheet" /> <link type="text/css" href="/assets/css/style.css" rel="stylesheet" /> <link type="text/css" href="/assets/css/jquery.autocomplete.css" rel="stylesheet" /> <link type="text/css" href="/assets/css/prettyPhoto.css" rel="stylesheet" /> <script type="text/javascript"> var strBaseUrl = "/"; var currentUrl = "http://www.fioreo.pl/pl/hurtownia-florystyczna/bukieciarstwo/naczynia-florystyczne/377?test"; var debug = 0; var currentLang = "pl"; var LangArr = { 'wczytywanie koszyka, proszę czekać...' : 'wczytywanie koszyka, proszę czekać...', 'suma do zapłaty została zaktualizowana' : 'suma do zapłaty została zaktualizowana', 'zmieniono ilość' : 'zmieniono ilość', 'aukcja jest już niedostępna lub podana liczba sztuk jest za duża. odśwież stronę.' : 'Aukcja jest już niedostępna lub podana liczba sztuk jest za duża. Odśwież stronę.', 'nie możesz dodać własnego przedmiotu do koszyka.' : 'nie możesz dodać własnego przedmiotu do koszyka.', 'wystąpił błąd' : 'wystąpił błąd', 'nieprawidłowy kod.' : 'Nieprawidłowy kod.', 'pomoc' : 'Pomoc', 'odśwież kod potwierdzający' : 'Odśwież kod potwierdzający', 'wybierz potwierdzenie dźwiękowe' : 'Wybierz potwierdzenie dźwiękowe', 'wybierz potwierdzenie wizualne' : 'Wybierz potwierdzenie wizualne', 'pobierz dźwięku jako mp3' : 'Pobierz dźwięku jako MP3', 'odtwórz dźwięk ponownie' : 'Odtwórz dźwięk ponownie', 'wpisz co słyszysz:' : 'Wpisz co słyszysz:', 'wpisz dwa słowa:' : 'Wpisz dwa słowa:', 'jesteś pewien, że chcesz promować tę aukcję?' : 'Jesteś pewien, że chcesz promować tę aukcję?', 'promowanie aukcji' : 'Promowanie aukcji', 'musisz zaznaczyć aukcje, dla których zostanie wykonana akcja.' : 'Musisz zaznaczyć aukcje, dla których zostanie wykonana akcja.', 'na pewno chcesz wykonać tę akcję?' : 'Na pewno chcesz wykonać tę akcję?', 'brak parametrów dla danej kategorii.' : 'Brak parametrów dla danej kategorii.', 'niewłaściwy format lub za duże zdjęcie.' : 'Niewłaściwy format lub za duże zdjęcie.', 'wystąpił nieoczekiwany błąd: ' : 'Wystąpił nieoczekiwany błąd: ', '(importuj zdjęcie z katalogu)' : '(Importuj zdjęcie z katalogu)', ' zdjęć.' : ' zdjęć.', 'więcej' : 'więcej', 'nieznaleziono ' : 'Nieznaleziono ', 'nie możesz dodać więcej zdjęć!' : 'Nie możesz dodać więcej zdjęć!', 'niestety brak opisu dla danej kategorii.' : 'Niestety brak opisu dla danej kategorii.', 'wczytywanie...' : 'Wczytywanie...', 'status zamówienia został zaktualizowany!' : 'Status zamówienia został zaktualizowany!', 'status zamówienia został zaktualizowany. numer przesyłki został wysłany do kupującego.' : 'Status zamówienia został zaktualizowany. Numer przesyłki został wysłany do kupującego.', 'gratis od sprzedawcy' : 'Gratis od sprzedawcy', 'faktura' : 'faktura', 'ulepszenie konta' : 'Ulepszenie konta', 'strefy zostały pomyślnie zapisane!' : 'Strefy zostały pomyślnie zapisane!', 'tu możesz umieścić szczegółowe informacje dotyczące danej strefy transportowej (np. miejscowości, w których najczęściej bywasz, dni tygodnia, w które zazwyczaj przebywasz w strefie, itp.)' : 'Tu możesz umieścić szczegółowe informacje dotyczące danej strefy transportowej (np. miejscowości, w których najczęściej bywasz, dni tygodnia, w które zazwyczaj przebywasz w strefie, itp.)', 'wczytywanie koszyka, proszę czekać...' : 'loading cart, please wait ...', 'suma do zapłaty została zaktualizowana' : 'the sum to pay has been updated', 'zmieniono ilość' : 'Quantity has been changed', 'aukcja jest już niedostępna lub podana liczba sztuk jest za duża. odśwież stronę.' : 'auction is no longer available or specified number of items is too large. Refresh the page.', 'nie możesz dodać własnego przedmiotu do koszyka.' : 'you can not add your product to the cart.', 'wystąpił błąd' : 'An error occurred', 'nieprawidłowy kod.' : 'Incorrect code.', 'pomoc' : 'Help', 'odśwież kod potwierdzający' : 'Refresh the confirmation code', 'wybierz potwierdzenie dźwiękowe' : 'Choose a sound confirmation ', 'wybierz potwierdzenie wizualne' : 'Choose a visual confirmation', 'pobierz dźwięku jako mp3' : 'Download sound as MP3', 'odtwórz dźwięk ponownie' : 'Play a sound again', 'wpisz co słyszysz:' : 'Type what you hear:', 'wpisz dwa słowa:' : 'Type the two words:', 'jesteś pewien, że chcesz promować tę aukcję?' : 'Are you sure you want to promote this auction?', 'promowanie aukcji' : 'Promoting auction', 'musisz zaznaczyć aukcje, dla których zostanie wykonana akcja.' : 'You need to select auctions for which the action will be performed.', 'na pewno chcesz wykonać tę akcję?' : 'Are you sure you want to perform this action?', 'brak parametrów dla danej kategorii.' : 'No parameters for this category.', 'niewłaściwy format lub za duże zdjęcie.' : 'Incorrect format or the picture is too large.', 'wystąpił nieoczekiwany błąd: ' : 'An unexpected error occurred:', '(importuj zdjęcie z katalogu)' : '(Import photos from the catalog)', ' zdjęć.' : ' pictures.', 'więcej' : 'more', 'nieznaleziono ' : 'Not found', 'nie możesz dodać więcej zdjęć!' : 'You can not add more photos!', 'niestety brak opisu dla danej kategorii.' : 'Unfortunately there is no description for this category.', 'wczytywanie...' : 'Loading ...', 'status zamówienia został zaktualizowany!' : 'Order status has been updated!', 'status zamówienia został zaktualizowany. numer przesyłki został wysłany do kupującego.' : 'Order status has been updated. Tracking number has been sent to the buyer.', 'gratis od sprzedawcy' : 'Bonus from the seller', 'faktura' : 'invoice', 'ulepszenie konta' : 'Account improvement', 'strefy zostały pomyślnie zapisane!' : 'Zones have been successfully saved!', 'tu możesz umieścić szczegółowe informacje dotyczące danej strefy transportowej (np. miejscowości, w których najczęściej bywasz, dni tygodnia, w które zazwyczaj przebywasz w strefie, itp.)' : 'You can put here detailed information on the transport zone (ie. The places where you visit the most, days of the week that usually reside in the zone, etc.)', '' : '' }; function __js(v){ return LangArr[v]; } </script> <script type="text/javascript" src="http://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/1.4.2/jquery.min.js"></script> <script type="text/javascript" src="/assets/js/jquery-ui-1.8.11.custom.min.js"></script> <script type="text/javascript" src="/assets/js/jquery.validationEngine.js"></script> <script type="text/javascript" src="/assets/js/jquery.validationEngine-pl.js"></script> <script type="text/javascript" src="/assets/js/script.js"></script> <script type="text/javascript" src="/assets/js/jquery.autocomplete.min.js"></script> <script type="text/javascript" src="/assets/js/jquery.populate.js"></script> <script type="text/javascript" src="/assets/js/jquery.prettyPhoto.js"></script> <script type="text/javascript" src="/assets/js/tiny_mce_frontend/jquery.tinymce.js"></script> <!-- <script type="text/javascript" src="/vendor/tinymce/tinymce.min.js"></script>--> <!-- <script type="text/javascript" src="/assets/js/tiny_mce/tinymce.min.js"></script> <script type="text/javascript" src="/assets/js/tiny_mce/jquery.tinymce.min.js"></script>--> <script type="text/javascript"> var _gaq = _gaq || []; _gaq.push(['_setAccount', 'UA-30498912-1']); _gaq.push(['_trackPageview']); (function() { var ga = document.createElement('script'); ga.type = 'text/javascript'; ga.async = true; ga.src = ('https:' == document.location.protocol ? 'https://ssl' : 'http://www') + '.google-analytics.com/ga.js'; var s = document.getElementsByTagName('script')[0]; s.parentNode.insertBefore(ga, s); })(); </script> </head> <body> <div style="font-size: 12px; background: #FAFAFA; position: absolute; top: 0; left: 0; font: 100%/100%Verdana,sans-serif; width: 100%;"> <div style="width: 945px; padding: 9px 0 2px 0; text-align: right; margin: auto;"> <div class="div-lang"> <a href="/en" class="f32"> <span class="flag gb"></span> </a> <a href="/pl" class="f32"> <span class="flag pl"></span> </a> </div> <a style="color: #bbb;" href="/forum">Przejdź do forum<img style="vertical-align: middle; margin-left: 10px; margin-bottom: 6px;" src="http://fioreo.pl/assets/img/fioreo_mini.png" alt=""></a> </div> </div> <img src="/assets/img/bg-background.jpg" alt="" id="background" /> <div id="top-pattern"></div> <div id="message-bar"> <div></div> <p></p> </div> <div id="fb-tab"> <div class="fb-like-box" data-href="http://www.facebook.com/pages/Fioreo/330700333651397" data-width="250" data-show-faces="true" data-border-color="#CCCCCC" data-stream="false" data-header="false"></div> <img class="tab" src="/assets/img/fb-tab.png" alt="" /> </div> <div id="container" class="clearfix" style="margin-top: 55px;"> <div class="linkedin-container"> <script src="//platform.linkedin.com/in.js" type="text/javascript">lang: pl_PL</script> <script type="IN/Share" data-url="http://fioreo.pl" data-counter="right"></script> </div> <div class="fb-like-container"> <div class="fb-like" data-href="http://www.facebook.com/pages/Fioreo/330700333651397" data-send="false" data-layout="button_count" data-width="450" data-show-faces="false"></div> </div> <div class="g-plusone-container"> <div class="g-plusone" data-href="http://fioreo.pl" data-size="medium"></div> </div> <div class="top" style="overflow: hidden;"> <div class="container-left"> <a href="/pl/" title="Giełda kwiatowa"><img src="/upload/logo/pl/fioreo.png" alt="giełda kwiatowa fioreo - logo" /></a> </div> <div class="container-right"> <ul id="top-menu" class="radius7" style="position: relative; overflow: initial; z-index: 10;"> <li class=""><a href="http://www.fioreo.pl/pl/">Strona główna</a></li> <li class="top-menu-spacer"></li> <li class=""><a href="/pl/rejestracja">Rejestracja</a></li> <li class="top-menu-spacer"></li> <li class=""><a href="/pl/panel/konto/index">Konto</a></li> <li class="top-menu-spacer"></li> <li class=""><a href="/pl/panel/sprzedaz/wystaw">Sprzedaj</a></li> <li class="top-menu-spacer"></li> <li class=""><a href="/pl/wyszukiwanie">Szukaj</a></li> <li class="top-menu-spacer"></li> <li class=""><a href="/pl/porady">Porady</a></li> <li class="top-menu-spacer"></li> <li class=""><a href="/pl/pomoc">Pomoc</a></li> <li class="top-menu-spacer"></li> </ul> </div> </div> <div class="middle" > <div id="breadcrumbs"> <a style="font-weight: bold; " href="/" title="Przejdź do Fioreo.pl">Fioreo.pl</a> &raquo; <a style="" href="/pl/bukieciarstwo/41" title="Przejdź do Bukieciarstwo">Bukieciarstwo</a> &raquo; <a style="text-decoration: underline;" href="/pl/bukieciarstwo/naczynia-florystyczne/377" title="Przejdź do Naczynia florystyczne">Naczynia florystyczne</a> </div> <div class="container-left"> <div id="search-simple" class="radius7"> <form class="validationForm" action="/pl/wyszukiwanie" method="post"> <label>Wyszukaj ofertę... </label><br /> <div style="margin-top: 4px; border-radius: 5px; height: 40px; -webkit-border-radius: 5px; background: url('/assets/img/bg-input-text.gif') repeat-x scroll 0 0 transparent;"> <input value="" type="text" name="keyword" id="keyword" class="radius7 validate[custom[noSlashes]]" autocomplete="off" /><br /> </div> <input type="hidden" name="category_id" value="377" /> <a href="/pl/wyszukiwanie">Szukanie zaawansowane </a><input type="submit" name="find-item" value="Wyszukaj" class="radius7" style="float: right;" /> </form> </div> <script type="text/javascript"> $("input[name=keyword]").keyup(function(){ var word = $(this).val(); $.ajax({ type: 'POST', url: strBaseUrl + 'ajax/suggest/', data: "word="+word, dataType: 'json', success: function( html ){ $("input[name=keyword]").autocomplete(html); } }); }); </script> <div class="header-yellow" style="overflow: hidden;"><span style="float: left;">Kategorie </span> <a href="/pl/bukieciarstwo/41" style="float: right; color: #fff;">(idź poziom wyżej) </a> </div> <ul class="main-categories"> <li style="padding-left: 15px;"><a href="/pl/bukieciarstwo/akcesoria-suche/127">Akcesoria suche<span>0</span></a></li> <li style="padding-left: 30px;"><a href="/pl/bukieciarstwo/akcesoria-suche/drewno/131">Drewno<span>0</span></a></li> <li style="padding-left: 30px;"><a href="/pl/bukieciarstwo/akcesoria-suche/faszyna/132">Faszyna<span>0</span></a></li> <li style="padding-left: 30px;"><a href="/pl/bukieciarstwo/akcesoria-suche/galazki/133">Gałązki<span>0</span></a></li> <li style="padding-left: 30px;"><a href="/pl/bukieciarstwo/akcesoria-suche/kora/134">Kora<span>0</span></a></li> <li style="padding-left: 30px;"><a href="/pl/bukieciarstwo/akcesoria-suche/wiklina/135">Wiklina<span>0</span></a></li> <li style="padding-left: 30px;"><a href="/pl/bukieciarstwo/akcesoria-suche/mchy/136">Mchy<span>0</span></a></li> <li style="padding-left: 30px;"><a href="/pl/bukieciarstwo/akcesoria-suche/wience/139">Wieńce<span>0</span></a></li> <li style="padding-left: 30px;"><a href="/pl/bukieciarstwo/akcesoria-suche/susz-egzotyczny/297">Susz egzotyczny<span>0</span></a></li> <li style="padding-left: 30px;"><a href="/pl/bukieciarstwo/akcesoria-suche/rattan/64">Rattan<span>0</span></a></li> <li style="padding-left: 30px;"><a href="/pl/bukieciarstwo/akcesoria-suche/sizal/65">Sizal<span>0</span></a></li> <li style="padding-left: 30px;"><a href="/pl/bukieciarstwo/akcesoria-suche/rafia/128">Rafia<span>0</span></a></li> <li style="padding-left: 15px;"><a href="/pl/bukieciarstwo/bibuly-i-krepiny/281">Bibuły i krepiny<span>0</span></a></li> <li style="padding-left: 15px;"><a href="/pl/bukieciarstwo/brokaty/116">Brokaty<span>0</span></a></li> <li style="padding-left: 15px;"><a href="/pl/bukieciarstwo/dodatki-florystyczne/2">Dodatki florystyczne<span>0</span></a></li> <li style="padding-left: 15px;"><a href="/pl/bukieciarstwo/druty/62">Druty <span>0</span></a></li> <li style="padding-left: 30px;"><a href="/pl/bukieciarstwo/druty/ozdobne/140">Ozdobne<span>0</span></a></li> <li style="padding-left: 30px;"><a href="/pl/bukieciarstwo/druty/techniczne/141">Techniczne<span>0</span></a></li> <li style="padding-left: 15px;"><a href="/pl/bukieciarstwo/farby/117">Farby<span>0</span></a></li> <li style="padding-left: 15px;"><a href="/pl/bukieciarstwo/fiolki-florystyczne/60">Fiolki florystyczne<span>0</span></a></li> <li style="padding-left: 15px;"><a href="/pl/bukieciarstwo/flizelina-organza-tiul/118">Flizelina, organza, tiul<span>0</span></a></li> <li style="padding-left: 15px;"><a href="/pl/bukieciarstwo/gabki-pianki-florystyczne-styropian/57">Gąbki, pianki florystyczne, styropian<span>0</span></a></li> <li style="padding-left: 30px;"><a href="/pl/bukieciarstwo/gabki-pianki-florystyczne-styropian/dla-roslin-zywych/300">Dla roślin żywych <span>0</span></a></li> <li style="padding-left: 30px;"><a href="/pl/bukieciarstwo/gabki-pianki-florystyczne-styropian/pianki-dla-trwalych-kompozycji/301">Pianki dla trwałych kompozycji <span>0</span></a></li> <li style="padding-left: 30px;"><a href="/pl/bukieciarstwo/gabki-pianki-florystyczne-styropian/styropian/302">Styropian<span>0</span></a></li> <li style="padding-left: 15px;"><a href="/pl/bukieciarstwo/kamienie-grys-piasek/285">Kamienie, grys, piasek<span>0</span></a></li> <li style="padding-left: 15px;"><a href="/pl/bukieciarstwo/nablyszczacze-utrwalacze/61">Nabłyszczacze, utrwalacze<span>0</span></a></li> <li style="padding-left: 15px;font-weight: bold;"><a href="/pl/bukieciarstwo/naczynia-florystyczne/377">Naczynia florystyczne<span>0</span></a></li> <li style="padding-left: 15px;"><a href="/pl/bukieciarstwo/narzedzia-i-akcesoria-florystyczne/283">Narzędzia i akcesoria florystyczne<span>0</span></a></li> <li style="padding-left: 15px;"><a href="/pl/bukieciarstwo/ozdoby-na-klamerce/360">Ozdoby na klamerce<span>0</span></a></li> <li style="padding-left: 15px;"><a href="/pl/bukieciarstwo/ozdoby-inne/130">Ozdoby inne<span>0</span></a></li> <li style="padding-left: 15px;"><a href="/pl/bukieciarstwo/papier-folie-do-kwiatow/122">Papier, folie do kwiatów<span>0</span></a></li> <li style="padding-left: 15px;"><a href="/pl/bukieciarstwo/perly-korale-cekiny/298">Perły, korale, cekiny<span>0</span></a></li> <li style="padding-left: 15px;"><a href="/pl/bukieciarstwo/rosliny-sztuczne/158">Rośliny sztuczne<span>0</span></a></li> <li style="padding-left: 15px;"><a href="/pl/bukieciarstwo/szpilki/129">Szpilki<span>0</span></a></li> <li style="padding-left: 15px;"><a href="/pl/bukieciarstwo/tuby-rozki-na-kwiaty/299">Tuby (rożki) na kwiaty<span>0</span></a></li> <li style="padding-left: 15px;"><a href="/pl/bukieciarstwo/wstazki-tasmy-ozdobne/311">Wstążki, taśmy ozdobne<span>0</span></a></li> <li style="padding-left: 30px;"><a href="/pl/bukieciarstwo/wstazki-tasmy-ozdobne/okolicznosciowe/312">Okolicznościowe<span>0</span></a></li> <li style="padding-left: 30px;"><a href="/pl/bukieciarstwo/wstazki-tasmy-ozdobne/satynowe/313">Satynowe<span>0</span></a></li> <li style="padding-left: 30px;"><a href="/pl/bukieciarstwo/wstazki-tasmy-ozdobne/tiulowe/338">Tiulowe<span>0</span></a></li> <li style="padding-left: 30px;"><a href="/pl/bukieciarstwo/wstazki-tasmy-ozdobne/plastikowe/339">Plastikowe<span>0</span></a></li> <li style="padding-left: 30px;"><a href="/pl/bukieciarstwo/wstazki-tasmy-ozdobne/szyfonowe/364">Szyfonowe<span>0</span></a></li> </ul> <form method="post" action="/pl/wyszukiwanie" class="validationForm"> <div class="header-black">Parametry aukcji </div> <input type="hidden" name="category_id" value="377" /> <ul class="header-auction-filter"> <li><label>Cena od: </label><input type="text" value="" name="price_from" id="price_from" class="validate[custom[onlyNumber]] nice-text2" /></li> <li><label>Cena do: </label><input type="text" value="" name="price_to" id="price_to" class="validate[custom[onlyNumber]] nice-text2" /></li> <li><label>Typ oferty: </label> <select name="auction_type" class="nice-select"> <option value="" selected="selected">Wszystkie </option> <option value="auctions" >Licytacje </option> <option value="buynow" >Kup Teraz </option> </select> </li> <li><label>Marka: </label><input type="text" value="" name="brand" id="brand" class="nice-text2" /></li> <li><label>Zdjęcie: </label> <select name="with_photo" class="nice-select"> <option value="" selected="selected">Wszystkie aukcje </option> <option value="1" >Ze zdjęciem </option> </select> </li> <li style="text-align: center;"><input type="submit" value="Filtruj aukcje" name="" class="nice-submit radius7 nice-submit-gray" /></li> </ul> </form> </div> <div class="container-right" style=";"> <div style="overflow: hidden;"> <div id="welcome-banner" style="margin: 0 0 15px 0; text-aling: center; background-image: url('/upload/register/pl/bg-welcome-banner.png');"> <a href="/pl/logowanie" style="width: 200px; height: 45px; left: 28px; top: 55px;"></a> <a href="/pl/rejestracja" style="width: 200px; height: 45px; right: 39px; top: 55px;"></a> </div> </div> <h1>Naczynia florystyczne</h1> <p style="text-align: center; color: #cc0000; font-size: 14px;">Nie znaleziono aukcji w podanych kryteriach wyszukiwania</p> </div> <div style="clear: both;"></div> </div> <div id="footer"> <div id="footer-left" class="radius7"><b>Fioreo.pl</b> - Wszelkie prawa zastrzeżone 2011</div> <div id="footer-right" class="radius7"> <a href="/pl/regulamin">Regulamin</a> <a href="/pl/polityka-prywatnosci">Polityka prywatności</a> <a href="/pl/pomoc">Pomoc</a> <a href="/pl/faq">FAQ</a> <a href="/pl/porady">Porady</a> <a href="/pl/o-nas">O nas</a> <a href="/pl/mapa-strony">Mapa strony</a> <a href="/pl/kontakt">Kontakt</a> <a id="footer-arrow-up" onclick="scroll(0,0);"></a> </div> </div> </div> <div style="color: #bbb; text-align: center; margin: 5px 0;"> Fioreo - Cieślak International sp. z o.o. &bull; ul. Skrajnia 20, 62-814 Blizanów </div> <table width="100%" align="center" cellspacing="0" cellpadding="0"> <tr> <td><div align="center"><img src="/unia.png"></div></td> </tr> <tr> <td><div align="center">Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach wielkopolskiego regionalnego programu operacyjnego na lata 2007-2013</div></td> </tr> <tr> <td><div align="center"><b>FUNDUSZE EUROPEJSKIE - DLA ROZWOJU INNOWACYJNEJ WIELKOPOLSKI</b></div></td> </tr> </table> <script> window.___gcfg = {lang: 'pl'}; (function() { var po = document.createElement('script'); po.type = 'text/javascript'; po.async = true; po.src = 'https://apis.google.com/js/plusone.js'; var s = document.getElementsByTagName('script')[0]; s.parentNode.insertBefore(po, s); })(); </script> <div id="fb-root"></div> <!-- START Cookie --> <link type="text/css" href="/cookie/jquery.cookiebar.css" rel="stylesheet" /> <script type="text/javascript" src="/cookie/jquery.cookiebar.js"></script> <script>$(function(){$.cookieBar({fixed: true});});</script> <style>/*#cookie-bar.fixed{top: auto; bottom: 0;}*/</style> <!-- END Cookie --> </body> </html> "