string(34011) "<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd"> <html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" xmlns:og="http://ogp.me/ns#" xmlns:fb="http://www.facebook.com/2008/fbml"> <head> <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> <meta http-equiv="Content-Language" content="pl" /> <title>Floristic containers | Flower arranging | Fioreo.pl</title> <link rel="canonical" href="/en/bukieciarstwo/naczynia-florystyczne/377" /> <meta name="keywords" content="kwiaty, giełda kwiatowa, donice, kwiaty cięte, kwiaty doniczkowe, donice mrozoodporne, donice z hydroponika, " /> <meta name="description" content="Pierwsza w Polsce Internetowa Giełda Kwiatowa Fioreo.pl oferująca akcesoria do budowy i wyposażenia ogrodu: donice ogrodowe, kosze wiklinowe i inne." /> <meta property="og:title" content="Floristic containers | Flower arranging | Fioreo.pl"/> <meta property="og:image" content="http://www.fioreo.pl/assets/img/fioreo.png"/> <link type="text/css" href="/assets/css/validationEngine.jquery.css" rel="stylesheet" /> <link type="text/css" href="/assets/css/jquery-ui/ui-lightness/jquery-ui-1.8.18.custom.css" rel="stylesheet" /> <link type="text/css" href="/assets/css/style.css" rel="stylesheet" /> <link type="text/css" href="/assets/css/jquery.autocomplete.css" rel="stylesheet" /> <link type="text/css" href="/assets/css/prettyPhoto.css" rel="stylesheet" /> <script type="text/javascript"> var strBaseUrl = "/"; var currentUrl = "http://www.fioreo.pl/en/hurtownia-florystyczna/bukieciarstwo/naczynia-florystyczne/377?test"; var debug = 0; var currentLang = "en"; var LangArr = { 'wczytywanie koszyka, proszę czekać...' : 'loading cart, please wait ...', 'suma do zapłaty została zaktualizowana' : 'the sum to pay has been updated', 'zmieniono ilość' : 'quantity has been changed', 'aukcja jest już niedostępna lub podana liczba sztuk jest za duża. odśwież stronę.' : 'Auction is no longer available or specified number of items is too large. Refresh the page.', 'nie możesz dodać własnego przedmiotu do koszyka.' : 'you can not add your product to the cart.', 'wystąpił błąd' : 'an error occurred', 'nieprawidłowy kod.' : 'Incorrect code.', 'pomoc' : 'Help', 'odśwież kod potwierdzający' : 'Refresh the confirmation code', 'wybierz potwierdzenie dźwiękowe' : 'Choose a sound confirmation ', 'wybierz potwierdzenie wizualne' : 'Choose a visual confirmation', 'pobierz dźwięku jako mp3' : 'Download sound as MP3', 'odtwórz dźwięk ponownie' : 'Play a sound again', 'wpisz co słyszysz:' : 'Type what you hear:', 'wpisz dwa słowa:' : 'Type the two words:', 'jesteś pewien, że chcesz promować tę aukcję?' : 'Are you sure you want to promote this auction?', 'promowanie aukcji' : 'Promoting auction', 'musisz zaznaczyć aukcje, dla których zostanie wykonana akcja.' : 'You need to select auctions for which the action will be performed.', 'na pewno chcesz wykonać tę akcję?' : 'Are you sure you want to perform this action?', 'brak parametrów dla danej kategorii.' : 'No parameters for this category.', 'niewłaściwy format lub za duże zdjęcie.' : 'Incorrect format or the picture is too large.', 'wystąpił nieoczekiwany błąd: ' : 'An unexpected error occurred:', '(importuj zdjęcie z katalogu)' : '(Import photos from the catalog)', ' zdjęć.' : ' pictures.', 'więcej' : 'more', 'nieznaleziono ' : 'Not found', 'nie możesz dodać więcej zdjęć!' : 'You can not add more photos!', 'niestety brak opisu dla danej kategorii.' : 'Unfortunately there is no description for this category.', 'wczytywanie...' : 'Loading ...', 'status zamówienia został zaktualizowany!' : 'Order status has been updated!', 'status zamówienia został zaktualizowany. numer przesyłki został wysłany do kupującego.' : 'Order status has been updated. Tracking number has been sent to the buyer.', 'gratis od sprzedawcy' : 'Bonus from the seller', 'faktura' : 'invoice', 'ulepszenie konta' : 'Account improvement', 'strefy zostały pomyślnie zapisane!' : 'Zones have been successfully saved!', 'tu możesz umieścić szczegółowe informacje dotyczące danej strefy transportowej (np. miejscowości, w których najczęściej bywasz, dni tygodnia, w które zazwyczaj przebywasz w strefie, itp.)' : 'You can put here detailed information on the transport zone (ie. The places where you visit the most, days of the week that usually reside in the zone, etc.)', 'wczytywanie koszyka, proszę czekać...' : 'loading cart, please wait ...', 'suma do zapłaty została zaktualizowana' : 'the sum to pay has been updated', 'zmieniono ilość' : 'Quantity has been changed', 'aukcja jest już niedostępna lub podana liczba sztuk jest za duża. odśwież stronę.' : 'auction is no longer available or specified number of items is too large. Refresh the page.', 'nie możesz dodać własnego przedmiotu do koszyka.' : 'you can not add your product to the cart.', 'wystąpił błąd' : 'An error occurred', 'nieprawidłowy kod.' : 'Incorrect code.', 'pomoc' : 'Help', 'odśwież kod potwierdzający' : 'Refresh the confirmation code', 'wybierz potwierdzenie dźwiękowe' : 'Choose a sound confirmation ', 'wybierz potwierdzenie wizualne' : 'Choose a visual confirmation', 'pobierz dźwięku jako mp3' : 'Download sound as MP3', 'odtwórz dźwięk ponownie' : 'Play a sound again', 'wpisz co słyszysz:' : 'Type what you hear:', 'wpisz dwa słowa:' : 'Type the two words:', 'jesteś pewien, że chcesz promować tę aukcję?' : 'Are you sure you want to promote this auction?', 'promowanie aukcji' : 'Promoting auction', 'musisz zaznaczyć aukcje, dla których zostanie wykonana akcja.' : 'You need to select auctions for which the action will be performed.', 'na pewno chcesz wykonać tę akcję?' : 'Are you sure you want to perform this action?', 'brak parametrów dla danej kategorii.' : 'No parameters for this category.', 'niewłaściwy format lub za duże zdjęcie.' : 'Incorrect format or the picture is too large.', 'wystąpił nieoczekiwany błąd: ' : 'An unexpected error occurred:', '(importuj zdjęcie z katalogu)' : '(Import photos from the catalog)', ' zdjęć.' : ' pictures.', 'więcej' : 'more', 'nieznaleziono ' : 'Not found', 'nie możesz dodać więcej zdjęć!' : 'You can not add more photos!', 'niestety brak opisu dla danej kategorii.' : 'Unfortunately there is no description for this category.', 'wczytywanie...' : 'Loading ...', 'status zamówienia został zaktualizowany!' : 'Order status has been updated!', 'status zamówienia został zaktualizowany. numer przesyłki został wysłany do kupującego.' : 'Order status has been updated. Tracking number has been sent to the buyer.', 'gratis od sprzedawcy' : 'Bonus from the seller', 'faktura' : 'invoice', 'ulepszenie konta' : 'Account improvement', 'strefy zostały pomyślnie zapisane!' : 'Zones have been successfully saved!', 'tu możesz umieścić szczegółowe informacje dotyczące danej strefy transportowej (np. miejscowości, w których najczęściej bywasz, dni tygodnia, w które zazwyczaj przebywasz w strefie, itp.)' : 'You can put here detailed information on the transport zone (ie. The places where you visit the most, days of the week that usually reside in the zone, etc.)', '' : '' }; function __js(v){ return LangArr[v]; } </script> <script type="text/javascript" src="http://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/1.4.2/jquery.min.js"></script> <script type="text/javascript" src="/assets/js/jquery-ui-1.8.11.custom.min.js"></script> <script type="text/javascript" src="/assets/js/jquery.validationEngine.js"></script> <script type="text/javascript" src="/assets/js/jquery.validationEngine-en.js"></script> <script type="text/javascript" src="/assets/js/script.js"></script> <script type="text/javascript" src="/assets/js/jquery.autocomplete.min.js"></script> <script type="text/javascript" src="/assets/js/jquery.populate.js"></script> <script type="text/javascript" src="/assets/js/jquery.prettyPhoto.js"></script> <script type="text/javascript" src="/assets/js/tiny_mce_frontend/jquery.tinymce.js"></script> <!-- <script type="text/javascript" src="/vendor/tinymce/tinymce.min.js"></script>--> <!-- <script type="text/javascript" src="/assets/js/tiny_mce/tinymce.min.js"></script> <script type="text/javascript" src="/assets/js/tiny_mce/jquery.tinymce.min.js"></script>--> <script type="text/javascript"> var _gaq = _gaq || []; _gaq.push(['_setAccount', 'UA-30498912-1']); _gaq.push(['_trackPageview']); (function() { var ga = document.createElement('script'); ga.type = 'text/javascript'; ga.async = true; ga.src = ('https:' == document.location.protocol ? 'https://ssl' : 'http://www') + '.google-analytics.com/ga.js'; var s = document.getElementsByTagName('script')[0]; s.parentNode.insertBefore(ga, s); })(); </script> </head> <body> <div style="font-size: 12px; background: #FAFAFA; position: absolute; top: 0; left: 0; font: 100%/100%Verdana,sans-serif; width: 100%;"> <div style="width: 945px; padding: 9px 0 2px 0; text-align: right; margin: auto;"> <div class="div-lang"> <a href="/en" class="f32"> <span class="flag gb"></span> </a> <a href="/pl" class="f32"> <span class="flag pl"></span> </a> </div> <a style="color: #bbb;" href="/forum">Go to forum<img style="vertical-align: middle; margin-left: 10px; margin-bottom: 6px;" src="http://fioreo.pl/assets/img/fioreo_mini.png" alt=""></a> </div> </div> <img src="/assets/img/bg-background.jpg" alt="" id="background" /> <div id="top-pattern"></div> <div id="message-bar"> <div></div> <p></p> </div> <div id="fb-tab"> <div class="fb-like-box" data-href="http://www.facebook.com/pages/Fioreo/330700333651397" data-width="250" data-show-faces="true" data-border-color="#CCCCCC" data-stream="false" data-header="false"></div> <img class="tab" src="/assets/img/fb-tab.png" alt="" /> </div> <div id="container" class="clearfix" style="margin-top: 55px;"> <div class="linkedin-container"> <script src="//platform.linkedin.com/in.js" type="text/javascript">lang: pl_PL</script> <script type="IN/Share" data-url="http://fioreo.pl" data-counter="right"></script> </div> <div class="fb-like-container"> <div class="fb-like" data-href="http://www.facebook.com/pages/Fioreo/330700333651397" data-send="false" data-layout="button_count" data-width="450" data-show-faces="false"></div> </div> <div class="g-plusone-container"> <div class="g-plusone" data-href="http://fioreo.pl" data-size="medium"></div> </div> <div class="top" style="overflow: hidden;"> <div class="container-left"> <a href="/en/" title="Giełda kwiatowa"><img src="/upload/logo/en/fioreo.png" alt="giełda kwiatowa fioreo - logo" /></a> </div> <div class="container-right"> <ul id="top-menu" class="radius7" style="position: relative; overflow: initial; z-index: 10;"> <li class=""><a href="http://www.fioreo.pl/en/">Home</a></li> <li class="top-menu-spacer"></li> <li class=""><a href="/en/rejestracja">Registration</a></li> <li class="top-menu-spacer"></li> <li class=""><a href="/en/panel/konto/index">Account</a></li> <li class="top-menu-spacer"></li> <li class=""><a href="/en/panel/sprzedaz/wystaw">Sell</a></li> <li class="top-menu-spacer"></li> <li class=""><a href="/en/wyszukiwanie">Search</a></li> <li class="top-menu-spacer"></li> <li class=""><a href="/en/porady">Tips</a></li> <li class="top-menu-spacer"></li> <li class=""><a href="/en/pomoc">Help</a></li> <li class="top-menu-spacer"></li> </ul> </div> </div> <div class="middle" > <div id="breadcrumbs"> <a style="font-weight: bold; " href="/" title="Przejdź do Fioreo.pl">Fioreo.pl</a> &raquo; <a style="" href="/en/bukieciarstwo/41" title="Przejdź do Flower arranging">Flower arranging</a> &raquo; <a style="text-decoration: underline;" href="/en/bukieciarstwo/naczynia-florystyczne/377" title="Przejdź do Floristic containers">Floristic containers</a> </div> <div class="container-left"> <div id="search-simple" class="radius7"> <form class="validationForm" action="/en/wyszukiwanie" method="post"> <label>Search an offer ... </label><br /> <div style="margin-top: 4px; border-radius: 5px; height: 40px; -webkit-border-radius: 5px; background: url('/assets/img/bg-input-text.gif') repeat-x scroll 0 0 transparent;"> <input value="" type="text" name="keyword" id="keyword" class="radius7 validate[custom[noSlashes]]" autocomplete="off" /><br /> </div> <input type="hidden" name="category_id" value="377" /> <a href="/en/wyszukiwanie">Advanced search </a><input type="submit" name="find-item" value="Search" class="radius7" style="float: right;" /> </form> </div> <script type="text/javascript"> $("input[name=keyword]").keyup(function(){ var word = $(this).val(); $.ajax({ type: 'POST', url: strBaseUrl + 'ajax/suggest/', data: "word="+word, dataType: 'json', success: function( html ){ $("input[name=keyword]").autocomplete(html); } }); }); </script> <div class="header-yellow" style="overflow: hidden;"><span style="float: left;">Categories </span> <a href="/en/bukieciarstwo/41" style="float: right; color: #fff;">(go to level up) </a> </div> <ul class="main-categories"> <li style="padding-left: 15px;"><a href="/en/bukieciarstwo/akcesoria-suche/127">Dry accessories<span>0</span></a></li> <li style="padding-left: 30px;"><a href="/en/bukieciarstwo/akcesoria-suche/drewno/131">Wood<span>0</span></a></li> <li style="padding-left: 30px;"><a href="/en/bukieciarstwo/akcesoria-suche/faszyna/132">Fascine<span>0</span></a></li> <li style="padding-left: 30px;"><a href="/en/bukieciarstwo/akcesoria-suche/galazki/133">Twigs<span>0</span></a></li> <li style="padding-left: 30px;"><a href="/en/bukieciarstwo/akcesoria-suche/kora/134">Bark<span>0</span></a></li> <li style="padding-left: 30px;"><a href="/en/bukieciarstwo/akcesoria-suche/wiklina/135">Wicker<span>0</span></a></li> <li style="padding-left: 30px;"><a href="/en/bukieciarstwo/akcesoria-suche/mchy/136">Mosses<span>0</span></a></li> <li style="padding-left: 30px;"><a href="/en/bukieciarstwo/akcesoria-suche/wience/139">Wreaths<span>0</span></a></li> <li style="padding-left: 30px;"><a href="/en/bukieciarstwo/akcesoria-suche/susz-egzotyczny/297">Dried exotic flowers and fruits<span>0</span></a></li> <li style="padding-left: 30px;"><a href="/en/bukieciarstwo/akcesoria-suche/rattan/64">Rattan<span>0</span></a></li> <li style="padding-left: 30px;"><a href="/en/bukieciarstwo/akcesoria-suche/sizal/65">Sisal<span>0</span></a></li> <li style="padding-left: 30px;"><a href="/en/bukieciarstwo/akcesoria-suche/rafia/128">Raffia<span>0</span></a></li> <li style="padding-left: 15px;"><a href="/en/bukieciarstwo/bibuly-i-krepiny/281">Cheap and creap paper<span>0</span></a></li> <li style="padding-left: 15px;"><a href="/en/bukieciarstwo/brokaty/116">Glitter<span>0</span></a></li> <li style="padding-left: 15px;"><a href="/en/bukieciarstwo/dodatki-florystyczne/2">Floristic accessories<span>0</span></a></li> <li style="padding-left: 15px;"><a href="/en/bukieciarstwo/druty/62">Wires<span>0</span></a></li> <li style="padding-left: 30px;"><a href="/en/bukieciarstwo/druty/ozdobne/140">Decorative<span>0</span></a></li> <li style="padding-left: 30px;"><a href="/en/bukieciarstwo/druty/techniczne/141">Technical<span>0</span></a></li> <li style="padding-left: 15px;"><a href="/en/bukieciarstwo/farby/117">Paints<span>0</span></a></li> <li style="padding-left: 15px;"><a href="/en/bukieciarstwo/fiolki-florystyczne/60">Floristic vials<span>0</span></a></li> <li style="padding-left: 15px;"><a href="/en/bukieciarstwo/flizelina-organza-tiul/118">Interfacing, organza, tulle<span>0</span></a></li> <li style="padding-left: 15px;"><a href="/en/bukieciarstwo/gabki-pianki-florystyczne-styropian/57">Floral foams, sponges, styrofoams<span>0</span></a></li> <li style="padding-left: 30px;"><a href="/en/bukieciarstwo/gabki-pianki-florystyczne-styropian/dla-roslin-zywych/300">For live plants<span>0</span></a></li> <li style="padding-left: 30px;"><a href="/en/bukieciarstwo/gabki-pianki-florystyczne-styropian/pianki-dla-trwalych-kompozycji/301">Foams for stable compositions<span>0</span></a></li> <li style="padding-left: 30px;"><a href="/en/bukieciarstwo/gabki-pianki-florystyczne-styropian/styropian/302">Styrofoam<span>0</span></a></li> <li style="padding-left: 15px;"><a href="/en/bukieciarstwo/kamienie-grys-piasek/285">Stones, grit, sand<span>0</span></a></li> <li style="padding-left: 15px;"><a href="/en/bukieciarstwo/nablyszczacze-utrwalacze/61">Shiners, Fixatives<span>0</span></a></li> <li style="padding-left: 15px;font-weight: bold;"><a href="/en/bukieciarstwo/naczynia-florystyczne/377">Floristic containers<span>0</span></a></li> <li style="padding-left: 15px;"><a href="/en/bukieciarstwo/narzedzia-i-akcesoria-florystyczne/283">Floristic tools and accessories<span>0</span></a></li> <li style="padding-left: 15px;"><a href="/en/bukieciarstwo/ozdoby-na-klamerce/360">Decorations on peg<span>0</span></a></li> <li style="padding-left: 15px;"><a href="/en/bukieciarstwo/ozdoby-inne/130">Other decorations<span>0</span></a></li> <li style="padding-left: 15px;"><a href="/en/bukieciarstwo/papier-folie-do-kwiatow/122">Paper and foil for flowers<span>0</span></a></li> <li style="padding-left: 15px;"><a href="/en/bukieciarstwo/perly-korale-cekiny/298">Pearls, beads, sequins<span>0</span></a></li> <li style="padding-left: 15px;"><a href="/en/bukieciarstwo/rosliny-sztuczne/158">Artificial plants<span>0</span></a></li> <li style="padding-left: 15px;"><a href="/en/bukieciarstwo/szpilki/129">Pins<span>0</span></a></li> <li style="padding-left: 15px;"><a href="/en/bukieciarstwo/tuby-rozki-na-kwiaty/299">Tubes for flowers<span>0</span></a></li> <li style="padding-left: 15px;"><a href="/en/bukieciarstwo/wstazki-tasmy-ozdobne/311">Decorative ribbons and tapes<span>0</span></a></li> <li style="padding-left: 30px;"><a href="/en/bukieciarstwo/wstazki-tasmy-ozdobne/okolicznosciowe/312">Occasional<span>0</span></a></li> <li style="padding-left: 30px;"><a href="/en/bukieciarstwo/wstazki-tasmy-ozdobne/satynowe/313">Satin<span>0</span></a></li> <li style="padding-left: 30px;"><a href="/en/bukieciarstwo/wstazki-tasmy-ozdobne/tiulowe/338">Tulle<span>0</span></a></li> <li style="padding-left: 30px;"><a href="/en/bukieciarstwo/wstazki-tasmy-ozdobne/plastikowe/339">Plastic<span>0</span></a></li> <li style="padding-left: 30px;"><a href="/en/bukieciarstwo/wstazki-tasmy-ozdobne/szyfonowe/364">Chiffon<span>0</span></a></li> </ul> <form method="post" action="/en/wyszukiwanie" class="validationForm"> <div class="header-black">Auction specification </div> <input type="hidden" name="category_id" value="377" /> <ul class="header-auction-filter"> <li><label>Price from: </label><input type="text" value="" name="price_from" id="price_from" class="validate[custom[onlyNumber]] nice-text2" /></li> <li><label>Price to: </label><input type="text" value="" name="price_to" id="price_to" class="validate[custom[onlyNumber]] nice-text2" /></li> <li><label>Type of offer: </label> <select name="auction_type" class="nice-select"> <option value="" selected="selected">All </option> <option value="auctions" >Auctions </option> <option value="buynow" >Buy now </option> </select> </li> <li><label>Brand: </label><input type="text" value="" name="brand" id="brand" class="nice-text2" /></li> <li><label>Zdjęcie: </label> <select name="with_photo" class="nice-select"> <option value="" selected="selected">Wszystkie aukcje </option> <option value="1" >Ze zdjęciem </option> </select> </li> <li style="text-align: center;"><input type="submit" value="Filter auctions" name="" class="nice-submit radius7 nice-submit-gray" /></li> </ul> </form> </div> <div class="container-right" style=";"> <div style="overflow: hidden;"> <div id="welcome-banner" style="margin: 0 0 15px 0; text-aling: center; background-image: url('/upload/register/en/bg-welcome-banner.png');"> <a href="/en/logowanie" style="width: 200px; height: 45px; left: 28px; top: 55px;"></a> <a href="/en/rejestracja" style="width: 200px; height: 45px; right: 39px; top: 55px;"></a> </div> </div> <h1>Floristic containers</h1> <p style="text-align: center; color: #cc0000; font-size: 14px;">No auctions found in the specified search criteria</p> </div> <div style="clear: both;"></div> </div> <div id="footer"> <div id="footer-left" class="radius7"><b>Fioreo.pl</b> - All Rights Reserved 2011</div> <div id="footer-right" class="radius7"> <a href="/en/regulamin">Regulations</a> <a href="/en/polityka-prywatnosci">Privacy Policy</a> <a href="/en/pomoc">Help</a> <a href="/en/faq">faq</a> <a href="/en/porady">Tips</a> <a href="/en/o-nas">About us</a> <a href="/en/mapa-strony">Site map</a> <a href="/en/kontakt">Contact</a> <a id="footer-arrow-up" onclick="scroll(0,0);"></a> </div> </div> </div> <div style="color: #bbb; text-align: center; margin: 5px 0;"> Fioreo - Cieślak International sp. z o.o. &bull; ul. Skrajnia 20, 62-814 Blizanów </div> <table width="100%" align="center" cellspacing="0" cellpadding="0"> <tr> <td><div align="center"><img src="/unia.png"></div></td> </tr> <tr> <td><div align="center">Project co-financed by the European Union through the European Regional Development Fund under the Regional Operational Programme for Greater Poland for 2007-2013</div></td> </tr> <tr> <td><div align="center"><b>EUROPEAN FUNDS - FOR DEVELOPMENT OF INNOVATIVE GREATER POLAND</b></div></td> </tr> </table> <script> window.___gcfg = {lang: 'pl'}; (function() { var po = document.createElement('script'); po.type = 'text/javascript'; po.async = true; po.src = 'https://apis.google.com/js/plusone.js'; var s = document.getElementsByTagName('script')[0]; s.parentNode.insertBefore(po, s); })(); </script> <div id="fb-root"></div> <!-- START Cookie --> <link type="text/css" href="/cookie/jquery.cookiebar.css" rel="stylesheet" /> <script type="text/javascript" src="/cookie/jquery.cookiebar.js"></script> <script>$(function(){$.cookieBar({fixed: true});});</script> <style>/*#cookie-bar.fixed{top: auto; bottom: 0;}*/</style> <!-- END Cookie --> </body> </html> "